مشاهده همه 12 نتیجه

مشاهده فیلترها

سوپ مرغ و ورمیشل الیت مقدار 65 گرم

تومان۵,۰۰۰ تومان۴,۵۰۰

سوپ نیمه آماده جو و قارچ الیت مقدار 65 گرم

تومان۵,۰۰۰ تومان۴,۵۰۰

نودالیت با طعم قارچ الیت مقدار 75 گرم

تومان۵,۰۰۰ تومان۳,۵۰۰

سوپ نیمه آماده قارچ هاتی کارا مقدار 55 گرم

تومان۳,۵۰۰ تومان۳,۰۰۰

نودالیت با طعم سبزیجات

تومان۵,۰۰۰ تومان۴,۹۰۰

پودر سوخاری ترخینه ساده 200گرم

تومان۱۱,۵۰۰ تومان۱۰,۸۰۰

سوپ جو نیمه آماده 4 نفر الیت

تومان۵,۰۰۰ تومان۴,۵۰۰

سوپ سبزیجات 4 نفر الیت

تومان۵,۰۰۰ تومان۴,۵۰۰

سوپ قارچ 4 نفر الیت

تومان۵,۰۰۰ تومان۴,۵۰۰

سوپ مرغ 4 نفره الیت

تومان۵,۰۰۰ تومان۴,۵۰۰

نودالیت با طعم گوشت

تومان۵,۰۰۰ تومان۴,۹۰۰

نودالیت با طعم مرغ

تومان۵,۰۰۰ تومان۴,۹۰۰