مشاهده همه 17 نتیجه

مشاهده فیلترها

کالباس خشک 60٪ فیله 500گرم

تومان۱۵,۲۰۰ تومان۱۴,۹۵۰

کالباس خشک سولیکو مقدار 300 گرم

تومان۳۴,۰۰۰ تومان۳۳,۵۰۰

کالباس قارچ و مرغ سولیکو مقدار 300 گرم

تومان۲۹,۵۰۰ تومان۲۹,۰۰۰

کالباس مارتادلا سولیکو مقدار 500 گرم

تومان۱۸,۵۰۰ تومان۱۸,۲۰۰

کالباس مرغ سولیکو مقدار 300 گرم

تومان۱۹,۸۰۰ تومان۱۹,۵۰۰

سوسیس آلمانی %40 گوشت مرغ آرزومند 1کیلو

تومان۱۵,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰

سوسیس آلمانی %40 گوشت مرغ آرزومند 500 گرم

تومان۷,۵۰۰ تومان۶,۵۰۰

سوسیس کوکتل 55%گوشت قرمز هایزم 500گرم

تومان۱۴,۵۰۰

سوسیس کوکتل آرزومند 50% گوشت مرغ 1 کیلو

تومان۱۸,۰۰۰ تومان۱۷,۰۰۰

سوسیس کوکتل آرزومند 50% گوشت مرغ 500 گرم

تومان۹,۰۰۰ تومان۸,۵۰۰

سوسیس هات داگ55% گوشت مرغ 1کیلو

تومان۳۰,۰۰۰ تومان۲۷,۰۰۰

سوسیس هات داگ 55% گوشت مرغ 500 گرم

تومان۱۵,۰۰۰ تومان۱۳,۵۰۰

سوسیس هلندی 40% گوشت مرغ فیله 1کیلو

تومان۱۸,۰۰۰

سوسیس هلندی 40% گوشت مرغ فیله 500 گرم

تومان۹,۰۰۰

کالباس 55% گوشت مرغ و قارچ هایزم وزن 250 گرم

تومان۲۲,۰۰۰ تومان۱۸,۵۰۰

کالباس 60% گوشت هایزم وزن 250 گرم

تومان۱۹,۷۰۰ تومان۱۶,۸۰۰

کالباس خشک مکزیکی 60%گوشت قرمز خانواده 400 گرم

تومان۱۹,۰۰۰ تومان۱۷,۸۰۰